KLUB INTEGRACJA

Nasze stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Goleniów na realizację zadania publicznego
pt KLUB INTEGRACJA - Placówka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz osób w kryzysie.
Zadanie realizowane jest z budżetu projektu "Centrum Usług Społecznych w Goleniowie" w ramach Działania 2.8 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach tego zadania osobom skierowanym do nas przez CUS zapewniany bezpieczne miejsce przebywania i godne spędzenie czasu.
Będą różne spotkania, warsztaty, zajęcia dostosowane do potrzeb uczestników, będziemy pomagać w załatwianiu spraw urzędowych, a przede wszystkim uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.
Było spotkanie zapoznawcze , był wspólny grill , a dziś malowanie ...
Będzie się działo ...