WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKIŃ

15 czerwca  po ponad półrocznej przerwie spotkałyśmy się w naszej siedzibie na Walnym sprawozdawczym zebraniu członków naszego Stowarzyszenia .

Przy stwierdzonym quorum , Nowy Zarząd działający od niespełna roku przedstawił sprawozdanie z działalności co spotkało się z jednogłośnym przyjęciem . Chwilą ciszy pożegnane zostały nasze Onko-siostry , które odeszły od nas . Miło było spotkać się w tak dużym gronie. Zapraszamy nasze członkinie do korzystania z zaplanowanych działań . Wszelkie informacje będą zamieszczane tutaj oraz na stronie naszego Stowarzyszenia oraz oczywiście w formie SMS . Dziękujemy za tak liczne przybycie