Walne zebranie wyborcze 21 października 2020r.

W dniu 21 października w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Ewa" odbyło się zebranie członków na którym powołano nowy zarząd . 

w głosowaniu tajnym wyłoniony został nowy zarząd oraz komisja rewizyjna . 

Skład zarządu :

Prezes: Marzenna Budek,

Wiceprezes : Grażyna Szwaczyk,

Skarbnik: Sylwia Celińska ,

Sekretarz: Iwona Mętel,

Członek: Elżbieta Woszczyńska,

Członek: Urszula Danielak,

Członek: Danuta Wróbel,

 

Skład komisji rewizyjnej 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej : Bożena Zieńko,

Zastępca Przewodniczącej: Mirosława Kolasa,

Sekretarz: Mirosława Jelińska.

Gratulacje dla nowowybranych, powodzenia w pracy na rzecz Stowarzyszenia. 

Ogromne Podziękowania dla Pani Prezes Ewy Kamińskiej wieloletniej szefowej stowarzyszenia ,

która włożyła ogrom pracy i swojego czasu , oraz wszystkim Paniom które pracowały w zarządzie i komisji rewizyjnej . 

Życzymy dużo zdrowia.